2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

LATERAL ENTRY ADMISSION- REVISED DATES
Sl. No. Activity Date
1 Online Submission of Application begins 07.07.2022
2 Last date for One time registration fee remittance 26.07.2022
3 Online Submission of Application ends 26.07.2022
4 Publication of Provisional Rank list 30.07.2022
5 Last date for appeal and correction of Applications 02.08.2022
6 Publication of Final Rank List 04.08.2022
7 Counselling and Admission 17.08.2022
to
22.08.2022
8 Spot Admission if any 25.08.2022
to
30.08.2022
9 Admission closes on 30.10.2022

ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ ഓരോ ജില്ലയിലെയും നോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്കിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.

☛ ലാറ്ററൽ എൻട്രി കൗൺസിലിങ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ